Anunțuri

Contul unic “SUME INCASATE PENTRU BUGETUL LOCAL UNIC, IN CURS DE DISTRIBUIRE” este: RO02TREZ02821A470400XXXX


05.04.2019 Anunt licitatie intermediara de vanzare masa lemnoasa pe picior

02.04.2019 Anunt licitatie masa lemnoasa pe picior

18.02.2019 Anunt licitatie material lemnos

14.01.2019 P.V. preselectie operatori economici – participare la licitatia publica cu strigare pentru vanzare masa lemnoasa din 18.01.2019

04.01.2018 Anunt licitatie material lemnos

Anunt -decizia etapei de incadrare- actualizare PUG

06.07.2018 Proces verbal de preselectie – licitatie publica – vanzare masa lemnoasa

25.06.2018 – Anunt organizare licitatie vanzare masa lemnoasa pe picior

15.05.2018 PV privind preselectia operatorilor economici in vederea participarii la licitatie publica pentru vanzare masa lemnoasa

09.05.2018 – Anunt organizare licitatie vanzare masa lemnoasa

Buletin analiza apa

19.03.2018 – Anunt organizare licitatie vanzare masa lemnoasa

28.11.2017 – Anunt organizare licitatie vanzare masa lemnoasa

Anunt privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Buletine analiza apa

22.02.2017 – Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Ziua comunei Ignesti- Editia a II-a – 24.07.2016

CONTURI LA TREZORERIA OPERATIVA SEBIS

Buletin analiza apa