Proiecte de hotărâri

Pr.Hotarare nr.50 din 02.06.2022 privind modificare Organigrama si Stat de functii
Pr.Hotarare nr.49 din 02.06.2022 privind rectificare buget local
Pr.Hotarare nr.48 din 02.06.2022 privind alegere presedinte de sedinta
Pr.Hotarare nr.47 din 02.06.2022 privind aprobare ordine de zi
Pr.Hotarare nr.46 din 02.06.2022 privind aprobare Pr. vb sedinta anterioara
Pr.HCL nr.47 din 02.06.2022 prividn aprobare Ordine de zi sedinta
Pr.Hot. nr.45 din 13.05.2022 privind aprobarea cheltuielilor de exploatare
Pr.Hot. nr.44 din 13.05.2022 privind vanzarea catre populatie a materialului lemnos
Pr.Hot. nr.43 din 13.05.2022 privind modificarea Programului de achizitii directe
Pr.HCL nr.42 din 13.05.2022 privind aprobare Ordine de zi sedinta
Pr.Hot nr.41 din 13.05.2022 privind aprobarea Pr.vb.sed anterioara
Pr.Hot. nr.40 din 21.04.2022 privind aprobare Studiu de oportunitate ADISIGD Arad
Pr.Hot. nr.39 din 21.04.2022 privind aprobare ROF ADISIGD Arad
Pr.Hot. nr.38 din 21.04.2022 privind acordarea burselor sociale elevilor beneficiari
Pr.Hot. nr.37 din 21.04.2022 privind modificarea Programului de achizitii publice pentru anul 2022
Pr.Hot. nr.36 din 21.04.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2022
Pr.Hot. nr.35 din 21.04.2022 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii
Pr.Hot.nr.34 din 21.04.2022 privind aprobare executie bugetara la 31.03.2022
Pr.Hot. nr.33 din 21.04.2022 privind aprobare ordine de zi sedinta
Pr.Hot. nr.32 din 21.04.2022 privind aprobare Pr.vb.sedinta luna anterioara
Pr. HCL nr. 33 din 21.04.2022 privind aprobare ordine de zi sedinta 28.04.2022
Pr. HCL nr. 31 din 23.03.2022 privind aprobare partida vanzare prin licitatie
Pr. HCL nr. 30 din 23.03.2022 privind aprobare Situatie lucrari amnajament silvic
Pr. HCL nr. 29 din 23.03.2022 privind aprobare Buget administrare padure
Pr. HCL nr. 28 din 23.03.2022 privind aprobare Situatie cheltuieli administrare padure
Pr. HCL nr. 27 din 23.03.2022 privind aprobare Ordine de zi
Pr. HCL nr. 26 din 23.03.2022 privind aprobare Pr.vb. al sed.anterioare
Pr. HCL nr. 25 din 02.03.2022 aprobare retragerea UAT Ignesti de la ADI Transport
Pr. HCL nr. 24 din 02.03.2022 aprobare disponibil pasune comunala 2022
Pr. HCL nr. 23 din 02.03.2022 aprobare Organigrama si Stat de functii
Pr. HCL nr. 22 din 02.03.2022 privind aprobare Program achizitii directe
Pr. HCL nr. 21 din 02.03.2022 privind algerea presedinte sedinta
Pr. HCL nr. 20 din 02.03.2022 privind aprobare Ordine de zi
Pr. HCL nr. 19 din 02.03.2022 privind aprobare Pr-vb sed.
Pr. HCL nr. 18 din 18.02.2022 privind aprobare buget local
Pr. HCL nr. 17 din 17.02.2022 privind aprobare ordine de zi
Pr. HCL nr. 16 din 17.02.2022 privind aprobarea Pr.vb
Pr. HCL nr. 15 din 07.02.2022 – privind manadat special primar la ADISIGD ARAD
Pr. HCL nr. 14 din 07.02.2022 – privind aprobare retea scolara
Pr. HCL nr. 13 din 07.02.2022 – privind aprobare utilizarea excedentului bugetar
Pr. HCL nr. 12 din 07.02.2022 – privind aprobare executie bugetara
Pr. HCL nr. 11 din 07.02.2022 – privind aprobare aprobare buget local
Pr. HCL nr. 10 din 07.02.2022 – privind aprobare Ordine de zi
Pr. HCL nr. 9 din 07.02.2022 – privind aprobare Proces verbal sedinta
Pr. HCL nr. 8 din 27.01.2022 – privind aprobare Plan de actiuni Legea 416
Pr. HCL nr. 7 din 27.01.2022 – privind aprobare Plan de gospodarire comunala
Pr. HCL nr. 6 din 27.01.2022 – actualizare Comisie fond funciar
Pr. HCL nr. 5 din 27.01.2022 – privind vanzarea prin licitatie a unor bunuri
Pr. HCL nr. 4 din 27.01.2022 – privin plata cotizatie ADI SIGD
Pr. HCL nr. 3 din 27.01.2022 – privind aprobarea Amenajamentului pastoral
Pr. HCL nr. 2 din 27.01.2022 – ordine de zi sedinta ianuarie 2022
Pr. HCL nr. 1 din 27.01.2022 – privind aprobare PV sedinta


Pr. Hotarare nr.93 din 23.12.2021 privind rectificare buget local
Pr. Hotarare nr. 92 din 23.12.2021 privind aprobare ordine de zi
Pr. Hotarare nr.91 din 23.12.2021 privind aprobare Pr.vb sedinta
Pr. Hotarare nr.90 din 13.12.2021 privind ADISIGD ARAD
Pr. Hotarare nr.89 din 13.12.2021 privind demarare procedura de introducere bun in domeniu public
Pr. Hotarare nr.88 din 13.12.2021 privind alegere presedinte sedinta
Pr. Hotarare nr.87 din 13.12.2021 privind propunere retea scolara
Pr. Hotarare nr.86 din 13.12.2021 privind stabilire impozite si taxe locale 2022
Pr. Hotarare nr.85 din 13.12.2021 privind rectificare buget local
Pr. Hotarare nr.84 din 13.12.2021 privind modificare Program achizitii directe
Pr. Hotarare nr.83 din 13.12.2021 privind modificarea Organigramei si Statului de functii
Pr. Hot. nr. 82 din 13.12.2021 aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara CL Ignesti din 17.12.2021
Pr. Hot. nr. 81 din 22.11.2021 privind acordare mandat reprezentant Comunei la ADI Transport
Pr. Hot. nr. 80 din 22.11.2021 privind mandatarea ADI Transport in vederea atribuirii gestiunii serviciului
Pr. Hot. nr. 79 din 22.11.2021 privind acordarea bursei de studiu elevilor Scolii primare Susani
Pr. Hot. nr. 78 din 22.11.2021 privind modificarea Programului achizitiilor directe
Pr. Hot. nr. 77 din 22.11.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
Pr. Hot. nr. 76 din 22.11.2021 pentru Sedinta extraordinara de lucru
Pr. Hot. nr. 75 din 22.11.2021 privind aprobare Pr.vb.sed.
Pr. Hot. nr. 74 din 25.10.2021 desemnare reprezentant Comisie Scoala
Pr. Hot. nr. 73 din 25.10.2021 privind implementare proiect Anghel Saligny
Pr. Hot. nr. 72 din 25.10.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
Pr. Hot. nr. 71 din 25.10.2021 privind modificare Program achizitii directe
Pr. Hot. nr. 70 din 25.10.2021 privind modificare Program achizitii directe
Pr. Hot. nr. 69 din 25.10.2021 privind vanzare partida lemnoasa catre populatie
Pr. Hot. nr. 68 din 25.10.2021 privind aprobare executie bugetara
Pr. Hot. nr. 67 din 25.10.2021 privind rectificare buget
Pr. Hot. nr. 66 din 25.10.2021 privind aprobare Ordine de zi
Pr. Hot. nr. 65 din 25.10.2021 privind aprobare Pr.vb.sed.
Pr. Hot. nr. 66 din 25.10.2021 aprobare Ordine de zi sedinta extraordinara
Pr. Hot. nr. 59 din 17.09.2021 Raport evaluare active fixe
Pr. Hot. nr. 58 din 17.09.2021 Preluare DJ 793 C
Pr. Hot. nr. 57 din 17.09.2021 Vanzare masa lemnoasa
Pr. Hot. nr. 56 din 17.09.2021 Modificare organigrama si stat de functii
Pr. Hot. nr. 55 din 17.09.2021 Modificare program achizitii directe
Pr. Hot. nr. 54 din 17.09.2021 Aprobare ordine de zi
Pr. Hot. nr. 53 din 17.09.2021 privind aprobare Pr Vb Sedinta
Pr. Hot. nr. 61 din 27.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara 30.09.2021
Pr. Hot. nr. 54 din 17.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru Sedinta ordinara a CL din data de 22.09.2021
Pr. Hot. nr. 52 din 09.08.2021 privind rectificare buget 2021
Pr. Hot. nr. 51 din 09.08.2021 acordare mandat reprez.UAT in ADITransport
Pr. Hot. nr. 50 din 09.08.2021 privind aprobare Organigrama si Stat de functii
Pr. Hot. nr. 49 din 09.08.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta
Pr. Hot. nr. 48 din 09.08.2021 privind aprobare Ordine de zi sed.extraordinara
Pr. Hot. nr. 47 din 09.08.2021 privind aprobare Pr vb sed din 29.07.2021
Pr. HCL nr. 46 din 26.07.2021 privind modificare Plan de achizitii
Pr. HCL nr. 45 din 26.07.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
Pr. HCL nr. 44 din 26.07.2021 aprobare executie bugetara
Pr. HCL nr. 43 din 26.07.2021 privind aprobare Ordine de zi
Pr. HCL nr. 42 din 26.07.2021 privind aprobare Pr-vb sed.
Pr. HCL nr. 43 din 26.07.2021 privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara 29.07.2021
Pr. HCL nr. 41 din 22.06.2021 privind vanzare lemn catre populatie
Pr. HCL nr. 40 din 22.06.2021 privind chirii lunare pentru spatii comerciale
Pr. HCL nr. 39 din 22.06.2021 privind Regulament DGPR
Pr. HCL nr. 38 din 22.06.2021 privind aprobare Ordine de zi
Pr. HCL. nr. 37 din 22.06.2021 privind aprobarea Pr.vb sed.anterioara
Pr. HCL nr. 38 din 22.06.2021 – aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara CL Ignesti din 28.06.2021
Pr. HCL nr.36 din 24.05.2021 – privind vanzare mijloace fixe
Pr. HCL nr.35 din 24.05.2021 – privind neasumareaachizitiei produselor lactate
Pr. HCL nr.34 din 24.05.2021 – privind aderare parteneriat GAL
Pr. HCL nr. 33 din 24.05.2021 – aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara CL Ignesti din 27.05.2021
Pr. HCL nr. 32din 24.05.2021 – privind aprobare Pr.vb sedinta anterioara
Pr. HCL nr. 31 din 14.04.2021 – aprobare disponibil pasune 2021
Pr. HCL nr. 30 din 14.04.2021 – mandat reprez. CL la ADI Transport
Pr. HCL nr. 29 din 14.04.2021 – mandat membri Cons. Adm. CTP Arad
Pr. HCL nr. 28 din 14.04.2021 – aprobare cotizatie ADISIGD Arad 2021
Pr. HCL nr. 27 din 14.04.2021 – aprobare buget buget anual venituri si cheltuieli OS Codrii Beiusului
Pr. HCL nr. 26 din 14.04.2021 – privind aprobare Program achizitii publice 2021
Pr. HCL nr. 25 din 14.04.2021 – aprobare Strategie achizitii publice 2021
Pr. HCL nr. 24 din 14.04.2021 – aprobare executie bugetara la 31.03.2021
Pr. HCL nr. 23 din 14.04.2021 – aprobare buget local pentru anul 2021
Pr. HCL nr. 22 din 14.04.2021 – alegere presedinte sed. perioada aprilie-iunie
Pr. HCL nr. 21 din 14.04.2021 – aprobare ordine de zi 20.04.2021
Pr. HCL nr. 20 din 14.04.2021 – aprobare Pr. vb. sed. 31.03.2021
Pr. HCL nr. 19 din 25.03.2021 – aprobare Raport Primar Stare economica
Pr. HCL nr. 18 din 25.03.2021 – grup lucru identidficare asezaminte informale
Pr. HCL nr. 17 din 25.03.2021 – mandat ADITransport atributii atoritate tutelara
Pr. HCL nr. 16 din 25.03.2021 – aprobare retea scolara 2021-2022
Pr. HCL nr. 15 din 25.03.2021 – utilizare excedent bugetar 2020
Pr. HCL nr. 14 din 25.03.2021 – aprobare executie bugetara la 31.12.2020
Pr. HCL nr. 13 din 25.03.2021 – aprobare Statut comuna
Pr. HCL nr. 12 din 25.03.2021 – aprobare Regulament CL
Pr. HCL nr. 11 din 25.03.2021 – aprobare Ordine de zi sed 31.03.2021
Pr. HCL nr. 10 din 25.03.2021 – aprob Pr. vb. sed. 29.01.2021