Proiecte de hotărâri

Pr. HCL nr. 41 din 22.06.2021 privind vanzare lemn catre populatie
Pr. HCL nr. 40 din 22.06.2021 privind chirii lunare pentru spatii comerciale
Pr. HCL nr. 39 din 22.06.2021 privind Regulament DGPR
Pr. HCL nr. 38 din 22.06.2021 privind aprobare Ordine de zi
Pr. HCL. nr. 37 din 22.06.2021 privind aprobarea Pr.vb sed.anterioara
Pr. HCL nr. 38 din 22.06.2021 – aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara CL Ignesti din 28.06.2021
Pr. HCL nr.36 din 24.05.2021 – privind vanzare mijloace fixe
Pr. HCL nr.35 din 24.05.2021 – privind neasumareaachizitiei produselor lactate
Pr. HCL nr.34 din 24.05.2021 – privind aderare parteneriat GAL
Pr. HCL nr. 33 din 24.05.2021 – aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara CL Ignesti din 27.05.2021
Pr. HCL nr. 32din 24.05.2021 – privind aprobare Pr.vb sedinta anterioara
Pr. HCL nr. 31 din 14.04.2021 – aprobare disponibil pasune 2021
Pr. HCL nr. 30 din 14.04.2021 – mandat reprez. CL la ADI Transport
Pr. HCL nr. 29 din 14.04.2021 – mandat membri Cons. Adm. CTP Arad
Pr. HCL nr. 28 din 14.04.2021 – aprobare cotizatie ADISIGD Arad 2021
Pr. HCL nr. 27 din 14.04.2021 – aprobare buget buget anual venituri si cheltuieli OS Codrii Beiusului
Pr. HCL nr. 26 din 14.04.2021 – privind aprobare Program achizitii publice 2021
Pr. HCL nr. 25 din 14.04.2021 – aprobare Strategie achizitii publice 2021
Pr. HCL nr. 24 din 14.04.2021 – aprobare executie bugetara la 31.03.2021
Pr. HCL nr. 23 din 14.04.2021 – aprobare buget local pentru anul 2021
Pr. HCL nr. 22 din 14.04.2021 – alegere presedinte sed. perioada aprilie-iunie
Pr. HCL nr. 21 din 14.04.2021 – aprobare ordine de zi 20.04.2021
Pr. HCL nr. 20 din 14.04.2021 – aprobare Pr. vb. sed. 31.03.2021
Pr. HCL nr. 19 din 25.03.2021 – aprobare Raport Primar Stare economica
Pr. HCL nr. 18 din 25.03.2021 – grup lucru identidficare asezaminte informale
Pr. HCL nr. 17 din 25.03.2021 – mandat ADITransport atributii atoritate tutelara
Pr. HCL nr. 16 din 25.03.2021 – aprobare retea scolara 2021-2022
Pr. HCL nr. 15 din 25.03.2021 – utilizare excedent bugetar 2020
Pr. HCL nr. 14 din 25.03.2021 – aprobare executie bugetara la 31.12.2020
Pr. HCL nr. 13 din 25.03.2021 – aprobare Statut comuna
Pr. HCL nr. 12 din 25.03.2021 – aprobare Regulament CL
Pr. HCL nr. 11 din 25.03.2021 – aprobare Ordine de zi sed 31.03.2021
Pr. HCL nr. 10 din 25.03.2021 – aprob Pr. vb. sed. 29.01.2021