Proiecte de hotărâri

Pr.Hot. nr 66 din 25.10.2021 aprobare Ordine de zi sedinta extraordinara
Pr. Hot. nr. 59 din 17.09.2021 Raport evaluare active fixe
Pr. Hot. nr. 58 din 17.09.2021 Preluare DJ 793 C
Pr. Hot. nr. 57 din 17.09.2021 Vanzare masa lemnoasa
Pr. Hot. nr. 56 din 17.09.2021 Modificare organigrama si stat de functii
Pr. Hot. nr. 55 din 17.09.2021 Modificare program achizitii directe
Pr. Hot. nr. 54 din 17.09.2021 Aprobare ordine de zi
Pr. Hot. nr. 53 din 17.09.2021 privind aprobare Pr Vb Sedinta
Pr. Hot. nr. 61 din 27.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara 30.09.2021
Pr. Hot. nr. 54 din 17.09.2021 privind aprobarea ordinii de zi pentru Sedinta ordinara a CL din data de 22.09.2021
Pr. Hot. nr. 52 din 09.08.2021 privind rectificare buget 2021
Pr. Hot. nr. 51 din 09.08.2021 acordare mandat reprez.UAT in ADITransport
Pr. Hot. nr. 50 din 09.08.2021 privind aprobare Organigrama si Stat de functii
Pr. Hot. nr. 49 din 09.08.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta
Pr. Hot. nr. 48 din 09.08.2021 privind aprobare Ordine de zi sed.extraordinara
Pr. Hot. nr. 47 din 09.08.2021 privind aprobare Pr vb sed din 29.07.2021
Pr. HCL nr. 46 din 26.07.2021 privind modificare Plan de achizitii
Pr. HCL nr. 45 din 26.07.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
Pr. HCL nr. 44 din 26.07.2021 aprobare executie bugetara
Pr. HCL nr. 43 din 26.07.2021 privind aprobare Ordine de zi
Pr. HCL nr. 42 din 26.07.2021 privind aprobare Pr-vb sed.
Pr. HCL nr. 43 din 26.07.2021 privind aprobare ordine de zi sedinta extraordinara 29.07.2021
Pr. HCL nr. 41 din 22.06.2021 privind vanzare lemn catre populatie
Pr. HCL nr. 40 din 22.06.2021 privind chirii lunare pentru spatii comerciale
Pr. HCL nr. 39 din 22.06.2021 privind Regulament DGPR
Pr. HCL nr. 38 din 22.06.2021 privind aprobare Ordine de zi
Pr. HCL. nr. 37 din 22.06.2021 privind aprobarea Pr.vb sed.anterioara
Pr. HCL nr. 38 din 22.06.2021 – aprobarea ordinii de zi pentru sedinta ordinara CL Ignesti din 28.06.2021
Pr. HCL nr.36 din 24.05.2021 – privind vanzare mijloace fixe
Pr. HCL nr.35 din 24.05.2021 – privind neasumareaachizitiei produselor lactate
Pr. HCL nr.34 din 24.05.2021 – privind aderare parteneriat GAL
Pr. HCL nr. 33 din 24.05.2021 – aprobarea ordinii de zi pentru sedinta extraordinara CL Ignesti din 27.05.2021
Pr. HCL nr. 32din 24.05.2021 – privind aprobare Pr.vb sedinta anterioara
Pr. HCL nr. 31 din 14.04.2021 – aprobare disponibil pasune 2021
Pr. HCL nr. 30 din 14.04.2021 – mandat reprez. CL la ADI Transport
Pr. HCL nr. 29 din 14.04.2021 – mandat membri Cons. Adm. CTP Arad
Pr. HCL nr. 28 din 14.04.2021 – aprobare cotizatie ADISIGD Arad 2021
Pr. HCL nr. 27 din 14.04.2021 – aprobare buget buget anual venituri si cheltuieli OS Codrii Beiusului
Pr. HCL nr. 26 din 14.04.2021 – privind aprobare Program achizitii publice 2021
Pr. HCL nr. 25 din 14.04.2021 – aprobare Strategie achizitii publice 2021
Pr. HCL nr. 24 din 14.04.2021 – aprobare executie bugetara la 31.03.2021
Pr. HCL nr. 23 din 14.04.2021 – aprobare buget local pentru anul 2021
Pr. HCL nr. 22 din 14.04.2021 – alegere presedinte sed. perioada aprilie-iunie
Pr. HCL nr. 21 din 14.04.2021 – aprobare ordine de zi 20.04.2021
Pr. HCL nr. 20 din 14.04.2021 – aprobare Pr. vb. sed. 31.03.2021
Pr. HCL nr. 19 din 25.03.2021 – aprobare Raport Primar Stare economica
Pr. HCL nr. 18 din 25.03.2021 – grup lucru identidficare asezaminte informale
Pr. HCL nr. 17 din 25.03.2021 – mandat ADITransport atributii atoritate tutelara
Pr. HCL nr. 16 din 25.03.2021 – aprobare retea scolara 2021-2022
Pr. HCL nr. 15 din 25.03.2021 – utilizare excedent bugetar 2020
Pr. HCL nr. 14 din 25.03.2021 – aprobare executie bugetara la 31.12.2020
Pr. HCL nr. 13 din 25.03.2021 – aprobare Statut comuna
Pr. HCL nr. 12 din 25.03.2021 – aprobare Regulament CL
Pr. HCL nr. 11 din 25.03.2021 – aprobare Ordine de zi sed 31.03.2021
Pr. HCL nr. 10 din 25.03.2021 – aprob Pr. vb. sed. 29.01.2021