Taxe și impozite

Contul unic “SUME INCASATE PENTRU BUGETUL LOCAL UNIC, IN CURS DE DISTRIBUIRE” este: RO02TREZ02821A470400XXXX


TABLOU propuneri impozite 2019

REFERAT DE SPECIALITATE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2019

Tabloul – Propunerilor 2018 cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al Comunei Ignesti

Hotararea nr 53/28.10.2016 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2017

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Ignestiîn limitele si în conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Hotararea nr 57/10.11.2015 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2016

Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale / nerezidentiale / destinatie mixta PF

Anexa Model 2016 ITL 002 cladiri rezidentiale / nerezidentiale / destinatie mixta PJ

Anexa Model 2016 ITL 003 DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Anexa Model 2016 ITL 004 DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

Anexa Model 2016 ITL 005 DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PF/PJ

Anexa Model 2016 ITL 006 DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea PF/PJ

Anexa Model 2016 ITL 010 CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL