Prima pagină

Site-ul oficial al Primăriei Comunei Ignești, județul Arad

Am venit în primărie cu dorința de a pune bazele dezvoltării comunei din punct de vedere a infrastructurii, dezvoltare economică prin valorificarea potențialului turistic al zonei, rezolvarea problemelor locale, atragerea de investitori locali și străini, creșterea nivelului de civilizație.

Împreună cu echipa din conducerea primăriei, cu sprijinul consiliului local și al cetățenilor, vom reuși în următorii ani să schimbăm fața comunei și să trecem cu bine greutățile de zi cu zi.

Cu dragoste și respect,

Ioan Marinel Urs