Prezentarea comunei

Comuna Ignesti se afla situata la poalele sudice ale Muntilor Codru Moma, in Depresiunea Ineu -Gurahont. Comuna se intinde pe o suprafata de 5192 ha si are in componenta satele: Ignesti – sat resedinta de comuna situat la o distanta de 89 km fata de municipiul Arad, Minead, Nadalbesti si Susani.

Populatia comunei numara la ultimul recensamant 822 de locuitori. Din punct de vedere etnic, populatia avea urmatoarea structura: 99,4% romani si 0,6% maghiari.

Prima atestare documentara a localitatii Ignesti dateaza din anul 1553. Celelalte localitati sunt atestate documentar dupa cum urmeaza: Minead in anul 1619, Nadalbesti in anul 1553 si Susani in anul 1574.

Economia comunei este una predominant agrara si atat zootehnia cat si cultura plantelor au ponderi însemnate. Apicultura este de asemenea o ramura a agriculturii bine reprezentata la nivelul comunei.

Comuna Ignesti poate deveni si un areal de atractie turistica prin dezvoltarea turismului rural si punerea în valoare a potentialului antropic si natural de care dispune.