Situația plăților (execuția bugetară)

Anul 2020

Inchidere financiara 2020


Anul 2017

Contul de executie al bugetului local – venituri – 31.12.2017

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli- 31.12.2017

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – 31.12.2017

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli – 31.12.2017

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2017

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de functionare – 31.12.2017

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2017

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de functionare – 31.12.2017

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2017

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2017

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2017


Contul de executie iunie 2016

VENITURI

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – 30.06.2016

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de functionare – 30.06.2016

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de functionare – 30.06.2016

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 30.06.2016

CHELTUIELI

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli – 30.06.2016

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de dezvoltare – 30.06.2016

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de functionare – 30.06.2016

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – 30.06.2016

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de dezvoltare – 30.06.2016

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de functionare – 30.06.2016


Programul de investitii publice pe anul 2016 din bugetul local


VENITURI

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – 31.12.2015

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2015

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2015

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2015

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2015


Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2014

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2014

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2014

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2014

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – 31.12.2014

Contul de executie al bugetului local – venituri – 31.12.2014


CHELTUIELI

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli – 31.12.2015

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2015

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – 31.12.2015

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de functionare – 31.12.2015


Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de functionare – 31.12.2014

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de functionare – 31.12.2014

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2014

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2014

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli – 31.12.2014

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – 31.12.2014


Anul 2013

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2013

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de functionare – 31.12.2013

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2013

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2013

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – 31.12.2013

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de functionare – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – venituri – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – 31.12.2013

Contul de rezultat patrimonial – 31.12.2013

Situatia fluxurilor de trezorerie – 03 – 31.12.2013

Situatia fluxurilor de trezorerie – 04 – 31.12.2013

Plati restante – 31.12.2013

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap – 31.12.2013


Anul 2011

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – 31.12.2011

Contul de executie al bugetului local – venituri – 31.12.2011