Situația plăților (execuția bugetară)

2022

2021

2020

2017

2016

2015

2014

2013

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2013

Detalierea cheltuielilor – institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – sectiunea de functionare – 31.12.2013

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2013

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2013

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – venituri – 31.12.2013

Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local – cheltuieli – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – venituri – sectiunea de functionare – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de dezvoltare – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – sectiunea de functionare – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – venituri – 31.12.2013

Contul de executie al bugetului local – cheltuieli – 31.12.2013

Contul de rezultat patrimonial – 31.12.2013

Situatia fluxurilor de trezorerie – 03 – 31.12.2013

Situatia fluxurilor de trezorerie – 04 – 31.12.2013

Plati restante – 31.12.2013

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap – 31.12.2013

2011