Taxe și impozite

Contul unic „SUME INCASATE PENTRU BUGETUL LOCAL UNIC, IN CURS DE DISTRIBUIRE” este: RO02TREZ02821A470400XXXX


HOTARARE NR. 76 DIN 25.11.2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
TABLOU impozite 2023


TABLOU impozite 2022


Tablou impozite 2021 – INDEXATE
Anunt impozite 2021
Referat impozite 2021
Tablou propuneri impozite 2021


TABLOU propuneri impozite 2020


TABLOU propuneri impozite 2019
REFERAT DE SPECIALITATE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2019


Tabloul – Propunerilor 2018 cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al Comunei Ignesti


Hotararea nr 53/28.10.2016 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2017


TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Ignestiîn limitele si în conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Hotararea nr 57/10.11.2015 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anul 2016
Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale / nerezidentiale / destinatie mixta PF
Anexa Model 2016 ITL 002 cladiri rezidentiale / nerezidentiale / destinatie mixta PJ
Anexa Model 2016 ITL 003 DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice
Anexa Model 2016 ITL 004 DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
Anexa Model 2016 ITL 005 DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PF/PJ
Anexa Model 2016 ITL 006 DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea PF/PJ
Anexa Model 2016 ITL 010 CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL