Hotărâri C.L.

Hotararea nr.40 din 28.04.2022 privind aprobare Studiu de oportunitate ADISIGD Arad
Hotararea nr.39 din 28.04.2022 privind aprobare ROF ADISIGD Arad
Hotararea nr.38 din 28.04.2022 privind acordarea burselor sociale elevilor beneficiari
Hotararea nr.37 din 28.04.2022 privind modificarea Programului de achizitii publice pentru anul 2022
Hotararea nr.36 din 28.04.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2022
Hotararea nr.35 din 28.04.2022 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii
Hotararea nr.34 din 28.04.2022 privind aprobare executie bugetara la 31.03.2022
Hotararea nr.33 din 28.04.2022 privind aprobare ordine de zi sedinta
Hotararea nr.32 din 28.04.2022 privind aprobare Pr.vb.sedinta luna anterioara
HCL nr. 31 din 28.03.2022 privind aprobare partida vanzare prin licitatie
HCL nr. 30 din 28.03.2022 privind aprobare Situatie lucrari amnajament silvic
HCL nr. 29 din 28.03.2022 privind aprobare Buget administrare padure
HCL nr. 28 din 28.03.2022 privind aprobare Situatie cheltuieli administrare padure
HCL nr. 27 din 28.03.2022 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 26 din 28.03.2022 privind aprobare Pr.vb. al sed.anterioare
HCL nr. 25 din 07.03.2022 aprobare retragerea UAT Ignesti de la ADI Transport
HCL nr. 24 din 07.03.2022 aprobare disponibil pasune comunala 2022
HCL nr. 23 din 07.03.2022 aprobare Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 22 din 07.03.2022 privind aprobare Program achizitii directe
HCL nr. 21 din 07.03.2022 privind algerea presedinte sedinta
HCL nr. 20 din 07.03.2022 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 19 din 07.03.2022 privind aprobare pr. vb. sed.
HCL nr. 18 din 18.02.2022 privind aprobare buget local
HCL nr. 17 din 18.02.2022 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 16 din 18.02.2022 privind aprobarea Pr.vb
HCL nr. 15 din 11.02.2022 – privind manadat special primar la ADISIGD ARAD
HCL nr. 14 din 11.02.2022 – privind aprobare retea scolara
HCL nr. 13 din 11.02.2022 – privind aprobare utilizarea excedentului bugetar
HCL nr. 12 din 11.02.2022 – privind aprobare executie bugetara
HCL nr. 11 din 11.02.2022 – privind amanare aprobare buget local
HCL nr. 10 din 11.02.2022 – privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 9 din 11.02.2022 – privind aprobare Proces verbal sedinta
HCL nr. 8 din 31.01.2022 – privind aprobare Plan de actiuni Legea 416
HCL nr. 7 din 31.01.2022 – privind aprobare Plan de gospodarire comunala
HCL nr. 6 din 31.01.2022 – actualizare Comisie fond funciar
HCL nr. 5 din 31.01.2022 – privind plata vanzarea prin licitatie a unor bunuri
HCL nr. 4 din 31.01.2022 – privin plata caotizatie ADI SIGD
HCL nr. 3 din 31.01.2022 – privind aprobarea Amenajamentului pastoral
HCL nr. 2 din 31.01.2022 – privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 1 din 31.01.2022 – privind aprobarea Pr. vb sedinta


Hotararea nr.90 din 17.12.2021 privind ADISIGD ARAD
Hotararea nr.89 din 17.12.2021 privind demarare procedura de introducere bun in domeniu public
Hotararea nr.88 din 17.12.2021 privind alegere preseinte sedinta
Hotararea nr.87 din 17.12.2021 privind propunere retea scolara
Hotararea nr.86 din 17.12.2021 privind stabilire impozite si taxe locale 2022
Hotararea nr.85 din 17.12.2021 privind rectificare buget local
Hotararea nr.84 din 17.12.2021 privind modificarea Programului de achizitii
Hotararea nr.83 din 17.12.2021 privind modificarea Organigramei si Statului de functii
Hotararea nr.82 din 17.12.2021 privind aprobare ordine de zi
Hotararea nr.81 din 25.11.2021 privind acordare mandat reprezentant Comunei la ADI Transport
Hotararea nr.80 din 25.11.2021 privind mandatarea ADI Transport in vederea atribuirii gestiunii serviciului
Hotararea nr.79 din 25.11.2021 privind acordarea bursei de studiu elevilor Scolii primare Susani
Hotararea nr.78 din 25.11.2021 privind modificarea Programului achizitiilor directe
Hotararea nr.77 din 25.11.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
Hotararea nr.76 din 25.11.2021 privind aprobare ordine de zi
Hotararea nr.75 din 25.11.2021 privind aprobare Pr.vb sedinta
HCL nr. 74 din 28.10.2021 desemnare reprezentant Comisie Scoala
HCL nr. 73 din 28.10.2021 privind implementare proiect Anghel Saligny
HCL nr. 72 din 28.10.2021 privind modificarea Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 71 din 28.10.2021 ADI Transport
HCL nr. 70 din 28.10.2021 privind modificare Program achizitii directe
HCL nr. 69 din 28.10.2021 privind vanzare partida lemnoasa populatie
HCL nr. 68 din 28.10.2021 privind aprobare executie bugetara
HCL nr. 67 din 28.10.2021 privind recttificare buget local
HCL nr. 66 din 28.10.2021 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 65 din 28.10.2021 privind aprobarea Pr.vb.sed.
HCL nr. 59 din 22.09.2021 Raport evaluare active fixe
HCL nr. 58 din 22.09.2021 Preluare DJ 793 C
HCL nr. 57 din 22.09.2021 Vanzare masa lemnoasa
HCL nr. 56 din 22.09.2021 Modificare organigrama si stat de functii
HCL nr. 55 din 22.09.2021 Modificare program achizitii directe
HCL nr. 54 din 22.09.2021 Aprobare ordine de zi
HCL nr. 53 din 22.09.2021 privind aprobare Pr Vb Sedinta
HCL nr. 52 din 11.08.2021 privind rectificare buget local pe anul 2021
HCL nr. 51 din 11.08.2021 privind acordare mandat reprez.UAT la ADITransport
HCL nr. 50 din 11.08.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 49 din 11.08.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta
HCL nr. 48 din 11.08.2021 privind aprobare Ordine de zi sedinta
HCL nr. 47 din 11.08.2021 privind aprobare Pr.vb sed extraordinara din 29.07.2021
HCL nr. 46 din 29.07.2021 privind modificare Plan de achizitii
HCL nr. 45 din 29.07.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 44 din 29.07.2021 aprobare executie bugetara
HCL nr. 43 din 29.07.2021 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 42 din 29.07.2021 privind aprobare Pr-vb sed.
HCL nr. 41 din 28.06.2021 privind vanzare lemn catre populatie
HCL nr. 40 din 28.06.2021 privind chirii lunare spatii comerciale
HCL nr. 39 din 28.06.2021 privind Regulament DGPR
HCL nr. 38 din 28.06.2021 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 37 din 28.06.2021 privind aprobarea Pr.vb sed.anterioara
HCL nr. 36 din 27.05.2021 – privind vanazare mijloace fixe
HCL nr. 35 din 27.05.2021 – privind neasumare responsabilitatii achizitie produse lactate
HCL nr. 34 din 27.05.2021 – privind aderarea parteneriatul GAL
HCL nr. 33 din 27.05.2021 – privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 32 din 27.05.2021 – privind aprobare Pr-vb.sed.anterioara
HCL nr. 31 din 20.04.2021 – aprobare disponibil pasune 2021
HCL nr. 30 din 20.04.2021 – mandat reprez. CL la ADI Transport
HCL nr. 29 din 20.04.2021 – mandat membri Cons.Adm. CTP Arad
HCL nr. 28 din 20.04.2021 – aprobare cotizatie ADISIGD Arad 2021
HCL nr. 27 din 20.04.2021 – aprobare buget anual de venituri si cheltuieli OS Codrii Beiusului
HCL nr. 26 din 20.04.2021 – aprobare Program achizitii publice 2021
HCL nr. 25 din 20.04.2021 – aprobare Strategie achizitii publice 2021
HCL nr. 24 din 20.04.2021 – probare executie bugetara la 31.03.2021
HCL nr. 23 din 20.04.2021 – aprobare buget local pentru 2021
HCL nr. 22 din 20.04.2021 – alegere presedinte de sedinta perioada aprilie-iunie
HCL nr. 21 din 20.04.2021 – aprobare ordine de zi sed.20.04.2021
HCL nr. 20 din 20.04.2021 – privind aprob.Pr. vb. sedinta 31.03.2021
HCL nr. 19 din 31.03.2021 – aprobare Raport Primar Stare economica
HCL nr. 18 din 31.03.2021 – grup lucru identidficare asezaminte informale
HCL nr. 17 din 31.03.2021 – mandat ADITransport atributii atoritate tutelara
HCL nr. 16 din 31.03.2021 – aprobare retea scolara 2020-2022
HCL nr. 15 din 31.03.2021 – autilizare excedent bugetar 2020
HCL nr. 14 din 31.03.2021 – aprobare executie bugetara la 31.12.2021
HCL nr. 13 din 31.03.2021 – aprobare Statut comuna
HCL nr. 12 din 31.03.2021 – aprobare Regulament CL
HCL nr. 11 din 31.03.2021 – aprobare ordine de zi sedinta 31.03.2021
HCL nr. 10 din 31.03.2021 – aprobare pr. vb. sed. 29.01.2021


HCL nr. 79 din 02.12.2020 – impozite si taxe pentru anul 2020

Hotarare privind stabilire salararii angajati Primarie decembrie 2017

Hotarare privind stabilire salararii angajati_Primarie iulie 2017

ANEXA LA HOTARARE impozite 2013