Hotărâri C.L.

HCL nr 59 din 22.09.2021 Raport evaluare active fixe
HCL nr 58 din 22.09.2021 Preluare DJ 793 C
HCL nr 57 din 22.09.2021 Vanzare masa lemnoasa
HCL nr 56 din 22.09.2021 Modificare organigrama si stat de functii
HCL nr.55 din 22.09.2021 Modificare program achizitii directe
HCL nr.54 din 22.09.2021 Aprobare ordine de zi
HCL nr.53 din 22.09.2021 privind aprobare Pr Vb Sedinta
HCL nr.52 din 11.08.2021 privind rectificare buget local pe anul 2021
HCL nr.51 din 11.08.2021 privind acordare mandat reprez.UAT la ADITransport
HCL nr.50 din 11.08.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
HCL nr.49 din 11.08.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta
HCL nr.48 din 11.08.2021 privind aprobare Ordine de zi sedinta
HCL nr.47 din 11.08.2021 privind aprobare Pr.vb sed extraordinara din 29.07.2021
HCL nr. 46 din 29.07.2021 privind modificare Plan de achizitii
HCL nr. 45 din 29.07.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 44 din 29.07.2021 aprobare executie bugetara
HCL nr. 43 din 29.07.2021 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 42 din 29.07.2021 privind aprobare Pr-vb sed.
HCL nr. 41 din 28.06.2021 privind vanzare lemn catre populatie
HCL nr. 40 din 28.06.2021 privind chirii lunare spatii comerciale
HCL nr. 39 din 28.06.2021 privind Regulament DGPR
HCL nr. 38 din 28.06.2021 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 37 din 28.06.2021 privind aprobarea Pr.vb sed.anterioara
HCL nr. 36 din 27.05.2021 – privind vanazare mijloace fixe
HCL nr. 35 din 27.05.2021 – privind neasumare responsabilitatii achizitie produse lactate
HCL nr. 34 din 27.05.2021 – privind aderarea parteneriatul GAL
HCL nr. 33 din 27.05.2021 – privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 32 din 27.05.2021 – privind aprobare Pr-vb.sed.anterioara
HCL nr. 31 din 20.04.2021 – aprobare disponibil pasune 2021
HCL nr. 30 din 20.04.2021 – mandat reprez. CL la ADI Transport
HCL nr. 29 din 20.04.2021 – mandat membri Cons.Adm. CTP Arad
HCL nr. 28 din 20.04.2021 – aprobare cotizatie ADISIGD Arad 2021
HCL nr. 27 din 20.04.2021 – aprobare buget anual de venituri si cheltuieli OS Codrii Beiusului
HCL nr. 26 din 20.04.2021 – aprobare Program achizitii publice 2021
HCL nr. 25 din 20.04.2021 – aprobare Strategie achizitii publice 2021
HCL nr. 24 din 20.04.2021 – probare executie bugetara la 31.03.2021
HCL nr. 23 din 20.04.2021 – aprobare buget local pentru 2021
HCL nr. 22 din 20.04.2021 – alegere presedinte de sedinta perioada aprilie-iunie
HCL nr. 21 din 20.04.2021 – aprobare ordine de zi sed.20.04.2021
HCL nr. 20 din 20.04.2021 – privind aprob.Pr. vb. sedinta 31.03.2021
HCL nr. 19 din 31.03.2021 – aprobare Raport Primar Stare economica
HCL nr. 18 din 31.03.2021 – grup lucru identidficare asezaminte informale
HCL nr. 17 din 31.03.2021 – mandat ADITransport atributii atoritate tutelara
HCL nr. 16 din 31.03.2021 – aprobare retea scolara 2020-2022
HCL nr. 15 din 31.03.2021 – autilizare excedent bugetar 2020
HCL nr. 14 din 31.03.2021 – aprobare executie bugetara la 31.12.2021
HCL nr. 13 din 31.03.2021 – aprobare Statut comuna
HCL nr. 12 din 31.03.2021 – aprobare Regulament CL
HCL nr. 11 din 31.03.2021 – aprobare ordine de zi sedinta 31.03.2021
HCL nr. 10 din 31.03.2021 – aprobare pr. vb. sed. 29.01.2021


HCL nr. 79 din 02.12.2020 – impozite si taxe pentru anul 2020

Hotarare privind stabilire salararii angajati Primarie decembrie 2017

Hotarare privind stabilire salararii angajati_Primarie iulie 2017

ANEXA LA HOTARARE impozite 2013