Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2024

Nr.DataDenumireFisier
3523.04.2024Privind aprobare acordare ajutor de urgentaHCL 35
3423.04.2024Privind aprobare solicitari prelungire contracte de inchiriere pajisteHCL 34
3323.04.2024Privind aprobarea accesarii masuriiHCL 33
3223.04.2024Privind aprobare cotizatie com Ignesti pt GAL Codru MomaHCL 32
3123.04.2024Privind aprobarea strategiei de dezvoltare a com IgnestiHCL 31
3023.04.2024Privind rectificarea bugetului local al comunei Ignesti pt anul 2024HCL 30
2923.04.2024Privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2024HCL 29
2823.04.2024Privind aprobare ordine de ziHCL 28
2723.04.2024Privind aprobare PV al sedintei anterioareHCL 27
2629.03.2024Aprobare vanzare masa lemnoasaHCL 26
2529.03.2024Aprobare buget de venituri si cheltuieli OS Codrii BeiusuluiHCL 25
2429.03.2024Aprobarea situatiei fondului de regenerareHCL 24
2329.03.2024Aprobarea realizarilor din fondul forestierHCL 23
2229.03.2024Disponibil pasune comunala 2024HCL 22
2129.03.2024Aprobare raport intocmit de catre primarHCL 21
2029.03.2024Delegare gestiune activitati componenteHCL 20
1929.03.2024Delegare gestiuneHCL 19
1829.03.2024Aprobarea Planului de actiune pt anul 2024HCL 18
1729.03.2024Modificarea Organigramei si a statului de functiHCL 17
1629.03.2024Alegerea presedintelui de sedintaHCL 16
1529.03.2024Aprobare ordine de ziHCL 15
1429.03.2024Aprobare PV al sedintei din 09.02.2024HCL 14
1309.02.2024Aprobarea Programului achizitilor directeHCL 13
1209.02.2024Aprobarea Planului de actiuni de interes localHCL 12
1109.02.2024Aprobare Plan de GospodarireHCL 11
1009.02.2024Aprobarea bugetului localHCL 10
909.02.2024Repartizare sume din excedent bugetarHCL 9
809.02.2024Aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2023HCL 8
709.02.2024Aprobare ordine de ziHCL 7
609.02.2024Aprobarea PV sedinta anterioaraHCL 6
519.01.2024Aprobarea proiectului-Dezvoltarea competentelor digitaleHCL 5
419.01.2024Aprobarea cuantumului cotizatiei aferent anului 2024 ADISIGDHCL 4
319.01.2024Aprobarea contractului de delegare a gestiunii ADISIGD AradHCL 3
219.01.2024Aprobarea ordinii de ziHCL 2
119.01.2024Aprobarea PV al sedintei anterioareHCL 1

2023

Hotararea nr.81 din 22.12.2023 privind sprobarea retelei scolare pt anul 2024-2025
Hotararea nr.80 din 22.12.2023 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr.79 din 22.12.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr.78 din 22.12.2023 privind aprobarea ordinii de zi
Hotararea nr.77 din 22.12.2023 privind aprobarea PV al sedintei anterioare
Hotarare nr.76 din 28.11.2023 privind aprobarea vanzarii catre populatie calemn de foc
Hotarare nr.75 din 28.11.2023 privind rectificarea bugetului local pt anul 2023
Hotarare nr.74 din 28.11.2023 privind identificarea unei suprafete pt depozitarea deseurilor
Hotarare nr.73 din 28.11.2023 privind aprobarea procololului de colaborare cu MMSS
Hotarare nr.72 din DIN 28.11.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024
Hotarare nr.71 din 28.11.2023 privind aprobarea ordinii de zi
Hotarare nr.70 din 28.11.2023 privind aprobarea PV sedinta din 31.10.2023

Hotararea nr. 64 din 28.09.2023 – privind aprobarea renuntarii la cererea de finantare
Hotararea nr. 63 din 28.09.2023 – privind aprobarea modalitatii de vanzare a masei lemnoase
Hotararea nr. 62 din 28.09.2023 – privind desemnarea reprez CL in consiliul de adm al scolii
Hotararea nr. 61 din 28.09.2023 – privind avizarea strategiei de contractare, studiului de fundamentare
Hotararea nr. 60 din 28.09.2023 – privind avizarea strategiei de contractare si a doc de atribuire
Hotararea nr. 59 din 28.09.2023 – privind modificarea a tarifului la depozit de deseuri
Hotararea nr. 58 din 28.09.2023 – privind modificarea Organigramei si a statului de fumctii
Hotararea nr. 57 din 28.09.2023 – privind alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 56 din 28.09.2023 – privind aprobarea ordinii de zi pt sedinta ordinara de lucru a CL
Hotararea nr. 55 din 28.09.2023 – privind aprobarea PV al sedintei ordinare din 29.08.2023
HOTARAREA NR. 54 din 29.08.2023 privind aprobarea neasumarii responsabilitatii
HOTARAREA NR. 53 din 29.08.2023 privind aprobarea vanzarii catre institutii din com Ignesti lemn
HOTARAREA NR. 52 din 29.08.2023 privind neaprobarea tarifelor la fractiile de deseuri ADISIGD Arad
HOTARAREA NR. 51 din 29.08.2023 cu privire la aprobarea gestiunii delegate ADISIGD Arad
HOTARAREA NR. 50 din 29.08.2023 cu privire la aprobarea rectificarii bugetare
HOTARAREA NR. 49 din 29.08.2023 cu privire la aprobarea ordinii de zi
HOTARAREA NR. 48 din 29.08.2023cu privire la aprobarea PV de sedinta an terioara
HOTARAREA NR.47 DIN 21.07.2023 privind modificarea organigramei si a statului de functii
HOTARAREA NR.46 DIN 21.07.2023 privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2023
HOTARAREA NR.45 DIN 21.07.2023 privind aprobarea delegarii serv public ale ADISIGD Arad
HOTARAREA NR.44 DIN 21.07.2023 privind aprobarea situatiilor deosebite pt care se acorda ajutoare
HOTARAREA NR.43 DIN 21.07.2023 privind aprobarea ordinii de zi
HOTARAREA NR.42 DIN 21.07.2023 privind aprobarea PV al sedintei anterioare_000359
HOTARAREA NR.41 DIN 30.06.2023 – privind aprobare modificare statut ADISIGD Arad
HOTARAREA NR.40 DIN 30.06.2023 – privind alegera presedintelui de sedinta in perioada iunie-august
HOTARAREA NR.39 DIN 30.06.2023 – privind aprobarea ordinii de zi pt sedinta extraordinara din 30.06.2023
HOTARAREA NR.38 DIN 30.06.2023 – privind aprobarea PV sedinta CL din 31.05.2023
HOTARAREA NR. 37 DIN 31.05.2023 privind aprobare pret vanzare masa lemnoasa
HOTARAREA NR. 36 DIN 31.05.2023 privind modificarea programului achizitiilor directe 2023
HOTARAREA NR. 35 DIN 31.05.2023 priv. apr inscrierii def.in CF a unor imobile inscrise provizoriu pe UAT
HOTARAREA NR. 34 DIN 31.05.2023 privind apr solicitarii a unor imob din dom public al stat. in UAT
HOTARAREA NR. 33 DIN 31.05.2023 privind apr ordinii de zi al sed. ordinare de lucru a CL 31.05
HOTARAREA NR. 32 DIN 31.05.2023 cu privire la aprobarea PV al sedintei ordinare de lucru a CL 28.04.2023
HOTARAREA NR. 31 DIN 28.04.2023 – MODIFICARE TEHNICA PROIECT DISPENSAR UMAN
HOTARAREA NR. 30 DIN 28.04.2023 – RECTIFICARE BUGET LOCAL
HOTARAREA NR. 29 DIN 28.04.2023 – APROBARE EXECUTIE BUGETARA
HOTARAREA NR. 28 DIN 28.04.2023 – APROBARE ORDINE DE ZI
HOTARAREA NR. 27 DIN 28.04.2023 – APROBARE PV SEDINTA ANTERIOARA
HOTARAREA NR. 26 DIN 29.03.2023-PRIVIND APROBARE DISPONIBIL PASUNE COMUNALA
HOTARAREA NR. 25 DIN 29.03.2023-PRIVIND APROBARE PLAN ANUAL DE ACTIUNE PT ANUL 2023 AL SERV. SOCIALE
HOTARAREA NR. 24 DIN 29.03.2023-PRIVIND APROBARE RAPORT PRIMAR-STARE ECONOMICA
HOTARAREA NR. 23 DIN 29.03.2023-PRIVIND MODIFICARE ORGANIGRAMA SI STAT DE FUNCTII
HOTARAREA NR. 22 DIN 29.03.2023-PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI PT SEDINTA
HOTARAREA NR. 21 DIN 29.03.2023-PRIVIND APROBAREA PV SEDINTA ANTERIOARA
HOTARAREA NR. 20 DIN 27.02.2023-APROBARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023
HOTARAREA NR. 19 DIN 27.02.2023-APROBARE FOND DE REGENERARE LUCRARI PT ANUL 2022
HOTARAREA NR. 18 DIN 27.02.2023-APROBARE SITUATIE REALIZARI PRIMARIE PT ANUL 2022
HOTARAREA NR. 17 DIN 27.02.2023-APROBARE PROIECT BIBLIOTECI COMUNALE
HOTARAREA NR. 16 DIN 27.02.2023-APROBARE PROGRAM ACHIZITII DIRECTE
HOTARAREA NR. 15 DIN 27.02.2023-APROBARE PLAN DE ACTIUNI BENEFICIARI L416
HOTARAREA NR. 14 DIN 27.02.2023-APROBARE PLAN DE GOSPODARIRE
HOTARAREA NR. 13 DIN 27.02.2023-ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA
HOTARAREA NR. 12 DIN 27.02.2023-APROBARE ORDINE DE ZI SEDINTA
HOTARAREA NR. 11 DIN 27.02.2023-APROBARE PV SEDINTA ANTERIOARA
HOTARAREA NR. 10 DIN 27.01.2023- privind avizare strategie ADI SIGT
HOTARAREA NR. 9 DIN 27.01.2023- privind aprobare act aditional
HOTARAREA NR. 8 DIN 27.01.2023- privind plata cotizatie ADI SIGT
HOTARAREA NR. 7 DIN 27.01.2023- privind constituire comisie analiza activitate secretar
HOTARAREA NR. 6 DIN 27.01.2023- privind aprobare BUGET LOCAL
HOTARAREA NR. 5 DIN 27.01.2023- privind aprobare executie bugetara
HOTARAREA NR. 4 DIN 27.01.2023- privind aprobare retea scolara
HOTARAREA NR. 3 DIN 27.01.2023- privind modificare organigrama si statut de functii
HOTARAREA NR. 2 DIN 27.01.2023- aprobare ordinii de zi pt sedinta ordinara de lucru a CL
HOTARAREA NR. 1 DIN 27.01.2023- aprobare pv sedinta anterioara

2022

HOTARARE NR. 84 din 21.12.2022-privind propunerea retelei scolare 2023-2024
Hotararea nr. 83 din 21.12.2022 MODIFICARE ORGANIGRAMAL
Hotararea nr. 82 din 21.12.2022 RECTIFICARE BUGET LOCAL
Hotararea nr. 81 din 21.12.2022 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
Hotararea nr. 80 din 21.12.2022 APROBARE ORDINE DE ZI SEDINTA
Hotararea nr. 79 din 21.12.2022 APROBARE PV SED ANTERIOARA
Hotararea nr. 78 din 25.11.2022 PRIVIND VANZARE LEMN CATRE POPULATIE
Hotararea nr. 77 din 25.11.2022 PRIVIND ACORDAREA BURSE ELEVI
Hotararea nr. 76 din 25.11.2022 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PT ANUL 2023
– TABLOU impozite 2022
Hotararea nr. 75 din 25.11.2022 PRIVIND APROBARE EXECUTIE BUGETARA
Hotararea nr. 74 din 25.11.2022 PRIVIND APROBARE ORDINE DE ZI SEDINTA
Hotararea nr. 73 din 25.11.2022 PRIVIND APROBARE PV SED ANTERIOARA
HOTARARE NR. 72 DIN 31.10.2022 privind neasumare responsabilitatea achizitie produse-min
HOTARARE NR. 71 DIN 31.10.2022 privind acordarea burselor sociale
HOTARARE NR. 70 DIN 31.10.2022 privind modificare organigrama si stat de functii
HOTARARE NR. 69 DIN 31.10.2022 privind aprobare ordine de zi sedinta
HOTARARE NR. 68 DIN 31.10.2022 privind aprobare pv sedinta anterioara
HOTARARE NR. 67 DIN 23.09.2022- RECTIFICARE BUGET LOCAL
HOTARARE NR. 66 DIN 23.09.2022- DESEMNARE REPREZENTANT CL IN CONSILIUL DE ADMIN SCOALA
HOTARARE NR. 65 DIN 23.09.2022- DESEMNARE REPREZENTANTI COMISIE PROBA INTERVIU
HOTARARE NR. 64 DIN 23.09.2022- VANZARE PARTIDA LEMN DE FOC
HOTARARE NR. 63 DIN 23.09.2022- APROBARE INDICATORI DC16 IGNESTI
HOTARARE NR. 62 DIN 23.09.2022-MODIFICARE PROGRAM ACHIZITII DIRECTE
HOTARARE NR. 61 DIN 23.09.2022-ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA
HOTARAREA 60 DIN 23.09.2022-APROBARE ORDINE DE ZI
HOTARAREA 59 DIN 23.09.2022-APROBARE PV SEDINTA ANTERIOARA
Hotararea nr. 58 din 03.08.2022 cu priv. la mod. programului achizitiilor directe
Hotararea nr. 57 din 03.08.2022 cu privire la rectificarea bug. local Ignesti 2022
Hotararea nr. 56 din 03.08.2022 cu privire la aprobarea Ordinii de zi pt. Sed. din 03.08.2022
Hotararea nr. 55 din 03.08.2022 privind aprobare PV sed. anterioara
Hotararea nr.54 din 26.07.2022 privind aprobarea planului de actiune privind serviciile sociale
Hotararea nr.53 din 26.07.2022 privind aprobarea executie la 30.06.2022
Hotararea nr.52 din 26.07.2022 privind aprobarea ordine de zi
Hotararea nr.51 din 26.07.2022 privind aprobarea proces verbal sedinta anterioara
Hotararea nr.50 din 08.06.2022 privind modificare Organigrama si Stat de functii
Hotararea nr.48 din 08.06.2022 privind alegere presedinte de sedinta
Hotararea nr.47 din 08.06.2022 privind aprobare ordine de zi
Hotararea nr.46 din 08.06.2022 privind aprobare Pr. vb sedinta anterioara
Hotararea nr.45 din 17.05.2022 privind aprobarea cheltuielilor de exploatare
Hotararea nr.44 din 17.05.2022 privind vanzarea catre populatie a materialului lemnos
Hotararea nr.43 din 17.05.2022 privind modificarea Programului de achizitii directe
Hotararea nr.42 din 17.05.2022 privind aprobarea Ordine de zi
Hotararea nr.41 din 17.05.2022 privind aprobarea Pr.vb.sed anterioara
Hotararea nr.40 din 28.04.2022 privind aprobare Studiu de oportunitate ADISIGD Arad
Hotararea nr.39 din 28.04.2022 privind aprobare ROF ADISIGD Arad
Hotararea nr.38 din 28.04.2022 privind acordarea burselor sociale elevilor beneficiari
Hotararea nr.37 din 28.04.2022 privind modificarea Programului de achizitii publice pentru anul 2022
Hotararea nr.36 din 28.04.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2022
Hotararea nr.35 din 28.04.2022 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii
Hotararea nr.34 din 28.04.2022 privind aprobare executie bugetara la 31.03.2022
Hotararea nr.33 din 28.04.2022 privind aprobare ordine de zi sedinta
Hotararea nr.32 din 28.04.2022 privind aprobare Pr.vb.sedinta luna anterioara
HCL nr. 31 din 28.03.2022 privind aprobare partida vanzare prin licitatie
HCL nr. 30 din 28.03.2022 privind aprobare Situatie lucrari amnajament silvic
HCL nr. 29 din 28.03.2022 privind aprobare Buget administrare padure
HCL nr. 28 din 28.03.2022 privind aprobare Situatie cheltuieli administrare padure
HCL nr. 27 din 28.03.2022 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 26 din 28.03.2022 privind aprobare Pr.vb. al sed.anterioare
HCL nr. 25 din 07.03.2022 aprobare retragerea UAT Ignesti de la ADI Transport
HCL nr. 24 din 07.03.2022 aprobare disponibil pasune comunala 2022
HCL nr. 23 din 07.03.2022 aprobare Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 22 din 07.03.2022 privind aprobare Program achizitii directe
HCL nr. 21 din 07.03.2022 privind algerea presedinte sedinta
HCL nr. 20 din 07.03.2022 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 19 din 07.03.2022 privind aprobare pr. vb. sed.
HCL nr. 18 din 18.02.2022 privind aprobare buget local
HCL nr. 17 din 18.02.2022 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 16 din 18.02.2022 privind aprobarea Pr.vb
HCL nr. 15 din 11.02.2022 – privind manadat special primar la ADISIGD ARAD
HCL nr. 14 din 11.02.2022 – privind aprobare retea scolara
HCL nr. 13 din 11.02.2022 – privind aprobare utilizarea excedentului bugetar
HCL nr. 12 din 11.02.2022 – privind aprobare executie bugetara
HCL nr. 11 din 11.02.2022 – privind amanare aprobare buget local
HCL nr. 10 din 11.02.2022 – privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 9 din 11.02.2022 – privind aprobare Proces verbal sedinta
HCL nr. 8 din 31.01.2022 – privind aprobare Plan de actiuni Legea 416
HCL nr. 7 din 31.01.2022 – privind aprobare Plan de gospodarire comunala
HCL nr. 6 din 31.01.2022 – actualizare Comisie fond funciar
HCL nr. 5 din 31.01.2022 – privind plata vanzarea prin licitatie a unor bunuri
HCL nr. 4 din 31.01.2022 – privin plata caotizatie ADI SIGD
HCL nr. 3 din 31.01.2022 – privind aprobarea Amenajamentului pastoral
HCL nr. 2 din 31.01.2022 – privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 1 din 31.01.2022 – privind aprobarea Pr. vb sedinta

2021

Hotararea nr.90 din 17.12.2021 privind ADISIGD ARAD
Hotararea nr.89 din 17.12.2021 privind demarare procedura de introducere bun in domeniu public
Hotararea nr.88 din 17.12.2021 privind alegere preseinte sedinta
Hotararea nr.87 din 17.12.2021 privind propunere retea scolara
Hotararea nr.86 din 17.12.2021 privind stabilire impozite si taxe locale 2022
Hotararea nr.85 din 17.12.2021 privind rectificare buget local
Hotararea nr.84 din 17.12.2021 privind modificarea Programului de achizitii
Hotararea nr.83 din 17.12.2021 privind modificarea Organigramei si Statului de functii
Hotararea nr.82 din 17.12.2021 privind aprobare ordine de zi
Hotararea nr.81 din 25.11.2021 privind acordare mandat reprezentant Comunei la ADI Transport
Hotararea nr.80 din 25.11.2021 privind mandatarea ADI Transport in vederea atribuirii gestiunii serviciului
Hotararea nr.79 din 25.11.2021 privind acordarea bursei de studiu elevilor Scolii primare Susani
Hotararea nr.78 din 25.11.2021 privind modificarea Programului achizitiilor directe
Hotararea nr.77 din 25.11.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
Hotararea nr.76 din 25.11.2021 privind aprobare ordine de zi
Hotararea nr.75 din 25.11.2021 privind aprobare Pr.vb sedinta
HCL nr. 74 din 28.10.2021 desemnare reprezentant Comisie Scoala
HCL nr. 73 din 28.10.2021 privind implementare proiect Anghel Saligny
HCL nr. 72 din 28.10.2021 privind modificarea Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 71 din 28.10.2021 ADI Transport
HCL nr. 70 din 28.10.2021 privind modificare Program achizitii directe
HCL nr. 69 din 28.10.2021 privind vanzare partida lemnoasa populatie
HCL nr. 68 din 28.10.2021 privind aprobare executie bugetara
HCL nr. 67 din 28.10.2021 privind recttificare buget local
HCL nr. 66 din 28.10.2021 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 65 din 28.10.2021 privind aprobarea Pr.vb.sed.
HCL nr. 59 din 22.09.2021 Raport evaluare active fixe
HCL nr. 58 din 22.09.2021 Preluare DJ 793 C
HCL nr. 57 din 22.09.2021 Vanzare masa lemnoasa
HCL nr. 56 din 22.09.2021 Modificare organigrama si stat de functii
HCL nr. 55 din 22.09.2021 Modificare program achizitii directe
HCL nr. 54 din 22.09.2021 Aprobare ordine de zi
HCL nr. 53 din 22.09.2021 privind aprobare Pr Vb Sedinta
HCL nr. 52 din 11.08.2021 privind rectificare buget local pe anul 2021
HCL nr. 51 din 11.08.2021 privind acordare mandat reprez.UAT la ADITransport
HCL nr. 50 din 11.08.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 49 din 11.08.2021 privind alegerea unui presedinte de sedinta
HCL nr. 48 din 11.08.2021 privind aprobare Ordine de zi sedinta
HCL nr. 47 din 11.08.2021 privind aprobare Pr.vb sed extraordinara din 29.07.2021
HCL nr. 46 din 29.07.2021 privind modificare Plan de achizitii
HCL nr. 45 din 29.07.2021 privind modificare Organigrama si Stat de functii
HCL nr. 44 din 29.07.2021 aprobare executie bugetara
HCL nr. 43 din 29.07.2021 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 42 din 29.07.2021 privind aprobare Pr-vb sed.
HCL nr. 41 din 28.06.2021 privind vanzare lemn catre populatie
HCL nr. 40 din 28.06.2021 privind chirii lunare spatii comerciale
HCL nr. 39 din 28.06.2021 privind Regulament DGPR
HCL nr. 38 din 28.06.2021 privind aprobare Ordine de zi
HCL nr. 37 din 28.06.2021 privind aprobarea Pr.vb sed.anterioara
HCL nr. 36 din 27.05.2021 – privind vanazare mijloace fixe
HCL nr. 35 din 27.05.2021 – privind neasumare responsabilitatii achizitie produse lactate
HCL nr. 34 din 27.05.2021 – privind aderarea parteneriatul GAL
HCL nr. 33 din 27.05.2021 – privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 32 din 27.05.2021 – privind aprobare Pr-vb.sed.anterioara
HCL nr. 31 din 20.04.2021 – aprobare disponibil pasune 2021
HCL nr. 30 din 20.04.2021 – mandat reprez. CL la ADI Transport
HCL nr. 29 din 20.04.2021 – mandat membri Cons.Adm. CTP Arad
HCL nr. 28 din 20.04.2021 – aprobare cotizatie ADISIGD Arad 2021
HCL nr. 27 din 20.04.2021 – aprobare buget anual de venituri si cheltuieli OS Codrii Beiusului
HCL nr. 26 din 20.04.2021 – aprobare Program achizitii publice 2021
HCL nr. 25 din 20.04.2021 – aprobare Strategie achizitii publice 2021
HCL nr. 24 din 20.04.2021 – probare executie bugetara la 31.03.2021
HCL nr. 23 din 20.04.2021 – aprobare buget local pentru 2021
HCL nr. 22 din 20.04.2021 – alegere presedinte de sedinta perioada aprilie-iunie
HCL nr. 21 din 20.04.2021 – aprobare ordine de zi sed.20.04.2021
HCL nr. 20 din 20.04.2021 – privind aprob.Pr. vb. sedinta 31.03.2021
HCL nr. 19 din 31.03.2021 – aprobare Raport Primar Stare economica
HCL nr. 18 din 31.03.2021 – grup lucru identidficare asezaminte informale
HCL nr. 17 din 31.03.2021 – mandat ADITransport atributii atoritate tutelara
HCL nr. 16 din 31.03.2021 – aprobare retea scolara 2020-2022
HCL nr. 15 din 31.03.2021 – autilizare excedent bugetar 2020
HCL nr. 14 din 31.03.2021 – aprobare executie bugetara la 31.12.2021
HCL nr. 13 din 31.03.2021 – aprobare Statut comuna
HCL nr. 12 din 31.03.2021 – aprobare Regulament CL
HCL nr. 11 din 31.03.2021 – aprobare ordine de zi sedinta 31.03.2021
HCL nr. 10 din 31.03.2021 – aprobare pr. vb. sed. 29.01.2021

2020

2018